fbpx

Privacyverklaring

Ons privacybeleid

Contactgegevens

 

Zijlweg 23
1111GG , Haarlem

 

FAQ

Pink Marmelade BV (hierna YOY’D) geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening aan jou en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten verzamelen. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen en zullen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking stellen aan derden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website www.yoydactivewear.com en de daarop volgende dienstverlening van YOY’D.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30 oktober 2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens wij over jou verzamelen, waar we deze gegevens voor gebruiken en met wie en onder welke voorwaarden we deze gegevens eventueel delen. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen. Tot slot vertellen we je over je rechten met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen heeft over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen via  hallo@yoyd.nl onder vermelding van privacyverklaring.

Waarom wij jouw gegevens verwerken

Als je onze website bezoekt, een bestelling plaatst, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief By YOY’D, een vraag aan ons stelt, een review achterlaat of  eelneemt aan een onderzoek of winactie, verwerken wij persoonlijke gegevens van jou zoals bijvoorbeeld je naam, adres, bank- en betalingsgegevens en je bestelgeschiedenis. We gebruiken deze gegevens onder andere om:

– je bestelgeschiedenis. We gebruiken deze gegevens onder andere om:
– je bestelling te verwerken en je te informeren over de status hiervan
– je te informeren over YOY’D, onze producten en acties
– eventuele vragen van jou te beantwoorden
– informatie aan derde partijen te verstrekken als dit nodig is om hun werk in opdracht van YOY’D uit te kunnen voeren of als er een juridische grondslag voor is
– onze website te kunnen analyseren en onze dienstverlening aan jou te verbeteren. Hiervoor verwerken wij je surfgedrag, zoals je IP adres

Wil je nog meer weten? Lees dan even verder. Hieronder staat namelijk in detail beschreven wat wij met jouw gegevens doen.

Hoe wij jouw gegevens verwerken

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie jouw gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware en hosting
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Neostrada. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen gedeeld.
Neostrada heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Neostrada is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Allemaal heel veilig dus.

Mailinglijsten
Wij versturen onze digitale nieuwsbrief By YOY’D via Mailerlite. Mailerlite zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je je via deze link afmeldt, zal je onze nieuwsbrief By YOY’D niet meer ontvangen, maar dan mis je ook wel al het moois.
Mailerlite maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Payment processors
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaats en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Zowel Mailerlite als Mollie slaan je persoonsgegevens beveiligd op. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Zij behouden zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan (geanonimiseerde) informatie met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mailerlite’s en Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

E-mail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Outlook binnen Office365. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Dus stuur ons gerust een mailtje, vinden we leuk.

Beoordelingen
Wij horen graag wat je van ons en onze producten vindt. Daarom verzamelen we reviews, het liefst zo veel mogelijk. Als je een review bij ons achterlaat ben je verplicht om je naam en e-mailadres te vermelden. Hiermee kunnen wij jouw review aan je bestelling koppelen. Wij publiceren alleen je naam en review op onze website. In sommige gevallen kunnen wij contact met je opnemen om een toelichting op je review te vragen.

Verzenden en logistiek
Wij vinden het ontzettend leuk als je wat bij ons bestelt en doen onze uiterste best dit zo snel en goed mogelijk bij je geleverd te krijgen. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van PostNL via MyParcel. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaats met MyParcel en PostNL delen anders komt je pakketje nooit aan. MyParcel en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
We verwerken jouw bestellingen in WooCommerce en kunnen daarin zien voor hoeveel je bij ons hebt besteld. We kunnen daarin echter geen betaalgegevens van jou zien.
Voor het bijhouden van onze (financiële) administratie maken wij gebruik van een offline database (Excel). Hierin worden geen persoonlijke details met betrekking tot jou of je bestelling gebruikt. Je persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.
Op grond van administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel.

Jij hebt ook rechten

Het is mooi dat wij allemaal gegevens van jou verwerken, maar jij hebt natuurlijk ook rechten.
Hieronder leggen we je uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

Inzagerecht: je mag natuurlijk altijd de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, inzien.

Rectificatierecht: je kan te allen tijde de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, laten aanpassen.

Recht op beperking van verwerking: je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

Recht op overdraagbaarheid: je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.

Recht van bezwaar: in voorkomende gevallen heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van YOY’D. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar.

Wil je gebruik maken van (een van) bovenstaande rechten stuur dan een e-mail naar hallo@yoyd.nl onder vermelding van privacyverklaring. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen en zullen wij je gegevens desgewenst aanpassen.

In principe sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jou via het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, zullen wij vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je mag uiteraard te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken, maar liever horen we uiteraard eerst persoonlijk van je.

Cookies

Google analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en hier rapportages van te verkrijgen. Wij verzamelen informatie over je surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten. Google is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

Facebook en Instagram

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven op Facebook en/of Instagram.
Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Wijzigingen van ons privacybeleid

Soms zullen we, als het moet, ons privacybeleid aanpassen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie van onze privacyverklaring. Als de nieuwe privacyverklaring serieuze gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Wil je het een keer rustig nalezen?

Download dan hier onze privacyverklaring

Volg ons op instagram